Format Penyata Kewangan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Akaun perdagangan spm.

GEMPUR AKADEMIK SPM 2013 MODUL B PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN. Akaun Perdagangan untuk mencari untung / rugi kasar ii. Akaun.Kredit, selain akaun liabiliti, ekuiti pemilik dan akaun kontra. Komponen 4 – Belanja-belanja lain Masukkan belanja lain di sini. Antaranya boleh dikenalpasti melalui kata kunci ‘dibayar’ atau ‘belanja’. Jika diberikan Imbangan Duga, lihat kepada item sebelah debit, selain daripada akaun aset dan akaun kontra. Bahagian Perdagangan.Ogos 2018. Twitter @CgAkaun Instagram @CgAkaun Jom join kelas Intensif Prinsip Akaun, klik link borang di bawahBelanjawan Tunai SPM Prinsip Akaun - Duration. Kelas Akaun Cikgu Akmal 11,579 views. Pahami 5 Cara Kerja Uang Maka Anda Akan Menjadi Kaya Raya - Duration. We provide SPM Trial Paper Questions with answers and Soalan Percubaan. Subjects included are BM, Sejarah, English, Moral, Physics, Chemistry, Math, AddMath, Biology, Perdagangan, Ekonomi Asas, Science. Prinsip Perakaunan.Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir Jualan 130,400. Peperiksaan Percubaan SPM Skema Jawapan Prinsip Perakaunan.Kepujian dalam tiga 3 mata pelajaran lain di peringkat SPM/ Setaraf; iv. Lulus Matematik/ Matematik Tambahan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas/ Perdagangan

Prinsip Akaun SPM Penyata Kewangan 4 - YouTube

The examination is set and examined by the Malaysian Examinations Syndicate (Lembaga Peperiksaan Malaysia).For those who attend international schools, the equivalent exam they sit for is the International General Certificate of Secondary Education exam.On the other hand, the Unified Examinations Certificate is equivalent to Advanced Level. Broker dalam bahasa melayu. Https//. Koleksi Soalan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM 2019, 2018 +.Soalan Percubaan SPM Prinsip Akaun MRSM 2018 adalah sebahagian kertas soalan yang telah berjaya dikumpulkan dan dikemaskini oleh. Portal ini dibangunkan untuk membantu guru-guru, pelajar dan ibubapa dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih bersistematik.Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 PENYATA. urus Modul P&P Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan 2008 Bentuk soalan SPM 1. dan perbelanjaan direkod dalam Akaun Perdagangan dan Untung Rugi untuk.

On the actual certificate, only the national examination board's grade is listed.The minimum requirements to obtain the certificate is to pass both Malay language and History.Generally, the SPM is taken at the age of 17, though students who attended pre-secondary school class would take it at the age of 18. Finite volume method cfd. Previously, students who successfully passed their Penilaian Tahap Satu (PTS) examination at Primary Three and chose to skip a year of primary school education would take their SPM a year earlier, at the age of 16. Students who are home schooled generally take the SPM at the end of their secondary education as well. These are: Compulsory for students in the Commerce, Literature and Arts streams only.Students in the Pure Science, Islamic Science, and Humanities Science streams are required to take their respective Science electives in lieu of this subject.In 2003, the medium of instruction for the science and mathematics subjects was switched from Malay to English.Due to this transition, students taking science and mathematics subjects can choose to respond in the examinations in either English or Malay. The examination for SPM usually takes place around November and lasts for more than 3 weeks.

Prinsip Akaun Penyata Untung Rugi 1 - YouTube

Penyata Pendapatan merangkumi Akaun Perdagangan, Akaun Untung. Ekuiti Pemilik Modal A B Akaun Semasa A B Liabiliti Bukan Semasa. Modul Prinsip Perakaunan Penyata Kewangan Milikan Tunggal SPM 2014.Calon Sijil Pelajaran Malaysia SPM sama ada kali pertama atau ulangan layak untuk mengambil satu mata pelajaran. Science / Sains – Untuk Aliran Sastera, Perdagangan dan Kesenian sahaja. Prinsip PerakaunanAgro Teknologi /Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Maklumat / Prinsip Akaun / Perdagangan / Ekonomi Asas / Pengetahuan Sains Sukan. Modul P&P Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 2008 SEJARAH. Sistem catatan bergu bermula apabila perdagangan semakin pesat di Itali.SAINS PERTANIAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI 2012/2013 UNIVERSITI. Binaan Bangunan/ Teknologi Ketering/Prinsip Akaun/Perdagangan/Ekonomi.P/S Pasti ada yang akan tanya macamana nak fokus dalam solat. Jawapan saya yang bukan orang agama, ia adalah sebagaimana kita fokus main game tembak babi atau sekhusyuk kita tengok drama swasta pada waktu maghrib atau sekhusyuk kita layan message di WA atau selayan kita khusyuk tonton hindustan.

Because the SPM examination is the final nationally standardised examination taken by the majority of Malaysians, many scholarships are awarded based on SPM results.Since 2010, however, the Ministry of Education has imposed a 10-subject limit on every candidate, while lowering the minimum number of subjects from 8 to 6.Students are allowed to take 2 additional subjects (comprising Arabic, Chinese, Tamil, Iban, Kadazandusun languages and Bible Knowledge) but they will not be taken into consideration for government scholarships. Can i use company name to open forex account. Prior to year 2011, the Public Service Department (JPA) scholarships are given to students who scored excellent results in the SPM examination for their studies in universities.However, at June 2011, the Public Service Department announced that starting from the year 2012 onwards they will no longer offer scholarships to SPM leavers, instead they will only offer scholarships to leavers of STPM and A-Level.Later, at 23 March 2012, the Ministry of Education of Malaysia announced that starting from the SPM 2011 batch onwards, students who obtained 9A or above in the SPM are eligible for bursaries given by the ministry which will cover costs for pre-university programmes such as A-Level, International Baccalaureate, etc.

SPM Trial Paper Questions and Answer.

Perniagaan Perdagangan SPM Soalan Peperiksaan, Soalan Percubaan + Jawapan, Nota, Modul Soalan, Latihan Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Calon SPM wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar.SPM Past Year Papers. Ekonomi Asas. file icon. SPM 2010 – 2016. Download. Prinsip Perakaunan. file icon. SPM 2010 – 2017. Download. Sains. file icon.Anak didik cikgu rusli, pelajar smka maahad hamidiah. spm 2018. JENIS PERNIAGAAN AKAUN PERDAGANGAN JUALAN BERSIH KOS. Forex overbought oversold strategy. Koleksi Soalan Percubaan SPM 2020 Trial Papers. Panduan buat calon Tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2020. Menurut jadual yang dikeluarkan oleh LPM, peperiksaan SPM 2019 akan berlangsung pada 13 November hingga 13 Disember 2018.Kelas Akaun SPM 2017 Ulangkaji topik tingkatan 4 Akaun perdagangan dan untung rugi Kenali format penyediaan Akaun perdagangan - 1 Bentuk T 2.Koleksi Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan Prinsip Perakaunan SPM 2019, SPM 2018, SPM 2017 + Skema Jawapan. Ramalan. KBAT. Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar.

Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir Jualan 130,400 Tolak: Pulangan jualan - Jualan Bersih 130,400 1m Tolak: Kos Jualan Inventori pada 1 Julai ,090 Belian 82,856 Tolak: Pulangan Belian - Belian Bersih 82,856 Tambah: Angkutan Masuk 4,250 Kos belian 87,106 Kos barang untuk dijual 100,196 Tolak: Inventori akhir (13,550) Kos Jualan (86,646) 1m 1OF/2m Untung Kasar 43, W Tambah: Hasil Komisen (3,840 X 3/12) 960 1m Peruntukan Hutang Ragu ( ) 95 1m 1,055 44,809 Tolak: Belanja Gaji (6, ,000) 7,420 1m Kadar Bayaran (1, ) 1,134 1m Insurans (10/12 X 1,800) 1,500 1m Susutnilai Perabot (22,500 X 10%) 2,250 1m Faedah Atas Pinjaman (15,000 X 8%) 1,200 1m (13,504) Untung Bersih 31,305 1OF W [12 Markah] Da'Wish & Co. Akauin Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir Untung Bersih 31,305 Tolak: Faedah atas modal: Darwish (12% x 30800) 3,696 Daniel (12% x 46200) 5,544 1FB 9,240 Gaji Pekongsi Darwish 6,000 Daniel 4,800 1FB 10,800 11,265 Tolak: Akaun Semasa Darwish (2/5 x 11265) (4,506) 1OF Akaun Semasa Daniel (3/5 x 11265) (6,759) 1OF - [4 Markah] Da'Wish & Co. Akaun Semasa Tarikh Butiran Darwish Daniel Tarikh Butiran Darwish Daniel Jul 1 Baki b/b 870 Jul 1 Baki b/b 1,380 Ambilan 15,000 4,000 Faedah Atas Pinjaman 1,200 Pengasingan Untung Rugi 4,506 6,759 Jun 30 Baki h/b 9,683 Jun 30 Baki h/b 6,468 15,870 13,683 15,870 13,683 Baki b/b 6,468 Baki b/b 9,683 2(b) Da'Wish & Co. Kunci 1 A 11 B 21 C 31 B 2 D 12 B 22 B 32 B 3 D 13 D 23 C 33 C 4 A 14 B 24 B 34 C 5 B 15 A 25 C 35 D 6 B 16 A 26 C 36 A 7 A 17 D 27 A 37 A 8 C 18 A 28 C 38 D 9 D 19 Lebih terperinci Kertas 1 1. Did broker get profit from client lost trade. Penyata Kedudukan Kewangan pada berakhir Susut Nilai Nilai Kos Terkumpul Buku Jumlah Aset Bukan Semasa Premis 50, ,000 Perabot 25,000 (4,750) 20,250 20, OF 70,250 Aset Semasa Inventori pada 30 Jun ,550 Akaun Belum Terima 6,500 Tolak: Peruntukan Hutang Ragu (5% X 6,500) (325) 6,175 1m Bank 10,840 Tunai 410 Insurans Prabayar (1,800-1,500) m 31,275 Tolak: Liabiliti Semasa Akaun Belum Bayar 3,330 Komisen Belum Terperoleh (3,840 X 9/12) 2,880 1m Kadar Bayaran Belum Bayar 100 (6,310) Modal Kerja 24,965 1OF 1W 95,215 Ekuiti Pemilik Akaun Modal Darwish 30,800 Akaun Modal Daniel 46,200 77,000 Akaun Semasa Darwish (6,468) 1 OF Akaun Semasa Daniel 9,683 1 OF 3,215 Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman Darwish 15,000 95,215 [9 Markah] JAWAPAN 3 3(a) Syarikat Perkilangan Gapo Ever Akaun Pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 Kos Bahan Langsung Inventori awal bahan langsung 6,170 Belian bahan langsung 51,380 Tolak: Pulangan belian ( ) (2,810) 1m 48,570 Tambah: Angkutan masuk bahan mentah 1,760 50,330 56,500 Tolak: Inventori akhir bahan langsung (6,130) Kos bahan langsung digunakan 50, OF Kos Buruh Langsung Gaji operator kilang( ) 24,295 1m Belanja Langsung Bayaran royalti 10,470 1m Kos Prima 85, OF Kos Overhed Gaji pengurus kilang 12,400 Insurans kilang (80% x 8000) 6,400 1m Kadar bayaran kilang ( )x90% 10, OF Gas dan bahan bakar kilang 5,435 Sewa kilang (70% x 6700) 4,690 1m Susut nilai loji dan mesin[20%x( )] 14,240 1m Susut nilai peralatan kilang (10%x32000) 3,200 1m Penyelenggaraan kilang ( ) 7,810 1m Belanja membaiki alatan dan mesin 3,160 Alat-alat kecil kilang ( ) 2,030 1m 70, ,300 Tambah: Kerja dalam proses awal 1,350 1m 156,650 Tolak: Kerja dalam proses akhir (410) 1m Kos Pengeluaran 156, OF [19 markah] 3(b) Syarikat Perkilangan Gapo Ever Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 Jualan 190,200 Tolak: Pulangan jualan (3,200) 187,000 1m Tolak : Kos Jualan Inventori awal barang siap 3,120 Kos pengeluaran 156,240 1OF 1FB Kos barang siap 159,360 Tolak: Inventori akhir barang siap (5,430) Kos jualan 153, OF Untung kasar 33,070 1OF [6 markah] JAWAPAN 4 Perniagaan Madu Atia Penyata Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 30 April 2018 Feb Mac April Butiran Baki b/b 20,800 89,950 1OF 101,960 1OF Penerimaan Jualan 22,500 1m 27,000 1m 32,400 1m Akaun Belum Terima 6,250 1m 7,500 1m 9,000 1m Pinjaman 50, Jumlah Penerimaan 78,750 34,500 41,400 Pembayaran Belian 4,500 1m 5,400 1m 6,480 1m Akaun Belum Bayar - 11,250 1m 13,500 1m Kadar Bayaran Insurans 1,500 1,500 1,500 1FA Gaji 2,400 2,640 1FB 2,640 Mesin daftar tunai m Ansuran Pinjaman* 1,000 1FB 1,000 Jumlah Pembayaran 9,600 22,490 26,520 Lebihan / (Kurangan) 69,150 1OF 12,010 1OF 14,880 1OF Baki h/b 89, , ,840 [20 markah] *Nota: Ansuran pinjaman Faedah pinjaman FA JAWAPAN 5 5(a)(i) Modal diterbitkan dan berbayar penuh Syer Keutamaan unit x 2 1m or = 900,000 1m Syer Biasa unit x 2 1m or = 1,400,000 1m or 2,300,000 2m (ii) Dividen Interim Dividen 8% Syer Keutamaan unit x 2 x 5% = 45,000 1m (iii) Jumlah Dividen Akhir 8% Syer Keutamaan unit x 2 x 3% 1m or = 27,000 1m Syer Biasa unit x m or = 56,000 1m or 83,000 2m Jurnal Am (iv) Butiran Debit Kredit () () Permohonan 8% Syer Keutamaan 900,000 Modal 8% Syer keutamaan 900,000 1FB Permohonan Syer Biasa 1,400,000 Modal Syer Biasa 1,400,000 1FB Bank 2,300,000 1m Permohonan 8% Syer Keutamaan 900,000 1m Permohonan Syer Biasa 1,400,000 1m [10 markah] 5(b) (i) Penyata Mengira Modal pada Aset Lengkapan ( ) 21, OF Kenderaan ( ) 27,500 1m Akaun Belum Terima ( ) 12, OF Bank 28,100 Inventori 9,550 98,367 Tolak: Liabiliti Faedah Atas Pinjaman 910 1m Sewa Belum Terperoleh 250 Akaun Belum Bayar 7,550 Pinjaman 13,000 (21,710) Modal pada 31 Mei ,657 1OF (ii) Penyata Mengira Untung Rugi bagi tahun berakhir Modal akhir 76,657 Tambah : Ambilan 2,880 1m 79,537 Tolak: Modal Tambahan 5,000 Modal Awal 70,150 1m (75,150) Untung Bersih 4,387 1OF [10 markah] JAWAPAN 6 6 (a) (i) Kos berubah seunit Bahan Harga () Mentega 2.50 Gula Aising 0.50 Telur 3.00 Tepung Gandum 0.75 Gula 0.75 Susu sejat 0.75 Jumlah 8.25 Kos Berubah seunit = biji tart = OF / 2m *1OF jika betul nilai harga 4 daripada 6 bahan-bahan (ii) Kos Tetap = Elektrik Air Bil telefon = m or = 100 2m (iii) Titik Pulang Modal = Kos Tetap Margin Caruman Seunit = m or 1m or = = 50 unit 2m (iv) Titik Pulang Modal Baru Titik Pulang Modal = Kos Tetap Margin Caruman Seunit = m or 1m or = = 75 unit 2m [v] Keuntungan Unit Sasaran = Kos Tetap Untung Sasaran Margin Caruman Seunit = m or 1m or = = unit 2m [10 markah] 6(b) Tarikh Butir Buku Tunai Runcit Penerimaan Pembayaran (Debit) (Kredit) Alat Tulis Analisis Bayaran Belanja Perjalanan Belanja Pejabat 2018 Jun 1 Bank 250 1m 4 Kalkulator FB 7 Tambang FB 12 Sampul surat 2 2 1FB 15 Alas meja dan pewangi pejabat FB 23 Gula, kopi dan milo FB 27 Parkir 5 5 1FB Baki h/b OF FA Jul 1 Baki b/b 78 1FB Bank 172 1m [10 markah] [Grab your reader s attention with a great quote from the document or use this space to emphasize a key point. To place this text box anywhere on the page, just 1 drag it.] 3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Lebih terperinci Bil. Pada peringkat awal, rekod perakaunan dicatatkan pada a. Rekod perakaunannya tidak lengkap dan berikut adalah maklumat perniagaannya pada 31 Ogos 2013.

Akaun perdagangan spm

KERTAS 1 – PERCUBAAN PRINSIP PERAKAUNAN SPM. Aizah Florist Akaun Perdagangan dan Untung Rugi Bagi Tahun Berakhir RM RM RM.Subjek SPM Tingkatan 5 Prinsip Perakaunan mengikut sukatan matapelajaran Malaysia.Bank Soalan Percubaan SPM Prinsip Akaun 2017 adalah antara bahan-bahan terbaik yang kami ada. Bahan yang terdapat di sini memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan secara menyeluruh mengikut prinsip bahawa semua mata pelajaran yang terkandung dalam KSSM memainkan peranan yang penting bagi memenuhi keperluan jasmani, rohani, emosi dan intelek untuk membantu. Posisi bank forex. Akaun Pengeluaran hanya mengabilkira item2 yang terlibat dengan perbelanjaan KILANG sahaja. Perpelanjaan2 yang melibatkan Kedai/ Pejabat/Perniagaan akan dimasukkan dalam Akaun Perdagangan dan Untung Rugi / Penyata Pendapatan. Contohnya, gaji juru jual, sewa kedai, insurans kedai.Akaun Perdagangan disediakan untuk mencari untung kasar dan Akaun Untung. FORMAT T Nama Perniagaan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi. Modul Prinsip Perakaunan Penyata Kewangan Milikan Tunggal SPM 2014.

Akaun perdagangan spm

Nota Padat dan Ringkas Prinsip Perakaunan Tingkatan 5, SPM Sijil Pelajaran Malaysia Cg. Lan. Sijil Pelajaran Malaysia. Untuk rujukan. Semoga perkongsian bahan-bahan rujukan, panduan, bahan pembelajaran dan pengajaran, contoh-contoh karangan, sumber rujukan SPM Sijil Pelajaran Malaysia, tingkatan 4, tingkatan 5 dalam post di blog Bumi Gemilang berguna dan dapat membantu para pelajar dan.Followed SPM syllabus. can be used by FORM 4 n FORM 5 students. by suren_ramz in Types School Work, accounts, and akaun. Where to trade in samsung phone. Jawab semua soalan mengikut arahan yang diberikan 2. Puan Arina ialah pemilik Arina Enterprise yang beroperasi di Bandar Puteri Jaya, Lebih terperinci Prinsip Akaun Kertas 1 Jawab semua soalan Merupakan badan bebas Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977 Menerbitkan piawai perakaunan yang diiktiraf Melaksanakan tugas sebagai penasihat Awam 1 Maklumat Lebih terperinci Bahagian A (60 markah) Jawab semua soalan 1(a) Apakah kesan urus niaga berikut terhadap aset dan liabiliti serta ekuiti pemilik? Calon Lebih terperinci SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 3756/2 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA Lebih terperinci MODUL ULANGKAJI SPM REKOD TAK LENGKAP KAEDAH ANALISIS PERCUBAAN SPM NEGERI SEMBILAN 2018 Encik Rizman mengamalkan sistem catatan tunggal dalam penyediaan rekod perakaunannya. SOALAN MARKAH Lebih terperinci 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN Lebih terperinci SULIT 1 3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP Lebih terperinci 69 3756/2 TIMES HIGHER EDUCATION PRINSIP AKAUN Kertas 2 Nov./Dis 2 jam 30 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Encik Ahmad pemilik Kedai Runcit Ahmad di Taman Indah Seremban tidak menyimpan rekodrekod perniagaannya mengikut sistem catatan Lebih terperinci Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Kedah 2. Kegunaannya khusus untuk Lebih terperinci SKEMA PEMARKAHAN PEPRIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 (KELANTAN) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 1 D 11 C 21 B 31 A 2 C 12 B 22 B 32 C 3 D 13 B 23 B 33 C 4 D 14 C 24 B 34 D 5 D 15 D 25 B 35 B 6 B 16 C 26 A 36 C 7 Lebih terperinci 1 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas Lebih terperinci SULIT 3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2019 2 ½ jam PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2019 Negeri Perlis PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA Lebih terperinci Skema Jawapan Percubaan SPM 3756/1 2010 1 B 11 C 21 A 31 A 2 D 12 C 22 C 32 A 3 B 13 A 23 D 33 A 4 D 14 D 24 D 34 B 5 B 15 A 25 C 35 D 6 C 16 B 26 C 36 D 7 A 17 C 27 A 37 A 8 D 18 B 28 D 38 C 9 B 19 D Lebih terperinci 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2007 JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. Debit Kredit Lebih terperinci REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN 2.